®

LICENSALE.COM

מערכת עולמית לרישום מוצרי מדטק

LICENSALE  מאפשרת לך שליטה מלאה על התהליכים הרגולטוריים ואפשרות להצליח ברישומים של ציוד רפואי ומעבדתי במעל 140 מדינות.

אתה יכול להיות מומחה לרישומים רגולטורים עולמיים בתחום המדיקל בעזרת LICENSALE היום!

למה LICENSALE.COM

LICENSALE.COM מנתחת נתוני תאימות תוך למידה ויישום של ניהול תהליך הרישום מכשיר רפואי ו IVD, בכל שוק. זה מבטל תהליכים מיותרים, מבצע אופטימיזציה וייעול וממקד את המומחיות האנושית שבה הוא באמת צריך.

140

מדינות ברחבי העולם

4 חודשים

זמן כניסה מהיר יותר לשוק

50%

עלויות נמוכות יותר

איך ®LICENSALE.COM עובד?

®LICENSALE.COM הטכנולוגיה הקניינית מאפשרת לך לקחת את מחזור חיי תהליך הרישום לפי התקן הרפואי הכולל 12 שלבים ולהקטין אותו ל 5 שלבים. Licensale משתמשת בידע ובנתונים מהרישומים הקודמים שביצעת כדי למזער את התהליך הנדרש לרישומים עתידיים. ככל שתשתמש יותר ב Licensale, כך תהליכי קבלת אישור השוק שלך יהפוך עיל וחסכוני יותר.

עדכון

עדכן את אישורי המוצרים שלך ואת מסמכי התאימות עם LICENSALE

השלם

ההגשות לרישומים הרגולטוריים של מוצריך מוגשת לרשות הרגולטורית באמצעות נציגים מורשים של  LICENSALE ומשרדים המשמשים כנציגות מקומית ב140 מדינות ברחבי העולם. אתה הבעלים של הרישיון!

בדוק

מומחים רבים יבדקו את המסמכים שלך כדי לוודא עמידה בדרישות הרגולטוריות המקומיות עבור כל שוק. תקבל הודעה על כל מידע חסר או שינויים שצריכים להתבצע.

למד

למד את רמת התאימות המסמכים הרגולטוריים שלך למדינות נוספות ואת  אינדקס מוכנות הגישה לשוק – Market Access Readiness Index (MARI%™) בכל אחת מהמדינות

התאם

התאם את נתוני התאימות של מסמכי הרגולציה הקיימים שלך עם דרישות הרישום המקומיות במדינות בהן אתה מעוניין. מצא מתי המוצר הרפואי או המעבדתי שלך נדרש לרישום, חידוש, שינוי או העברה ומתי זה יסתיים.

עדכון

עדכן את אישורי המוצרים שלך ואת מסמכי התאימות עם LICENSALE

למד

למד את רמת התאימות המסמכים הרגולטוריים שלך למדינות נוספות ואת  אינדקס מוכנות הגישה לשוק – Market Access Readiness Index (MARI%™) בכל אחת מהמדינות

התאם

התאם את נתוני התאימות של מסמכי הרגולציה הקיימים שלך עם דרישות הרישום המקומיות במדינות בהן אתה מעוניין. מצא מתי המוצר הרפואי או המעבדתי שלך נדרש לרישום, חידוש, שינוי או העברה ומתי זה יסתיים.

בדוק

מומחים רבים יבדקו את המסמכים שלך כדי לוודא עמידה בדרישות הרגולטוריות המקומיות עבור כל שוק. תקבל הודעה על כל מידע חסר או שינויים שצריכים להתבצע.

השלם

ההגשות לרישומים הרגולטוריים של מוצריך מוגשת לרשות הרגולטורית באמצעות נציגים מורשים של LICENSALE ומשרדים המשמשים כנציגות מקומית ב 125+ מדינות ברחבי העולם. אתה הבעלים של הרישיון!

להיות מומחה בתחום הרגולציה הגלובלית לציוד רפואי!

בקשו הדגמה אישית של

LICENSALE.COM®

*ההדגמות של אותו יום אינן זמינות

Submit Inquiry

CAPTCHA image

* Note: If you use your general ISP e-mail address, such as gmail, yahoo etc. your LinkedIn profile address is required to process your request.